Miljoenen extra voor aanpak taalachterstand

Gepubliceerd 14 maart 2012 11:16 | Laatste update 14 maart 2012 11:16

ALMERE/TAMAR DE VRIES – Gemeente Almere krijgt de komende jaren miljoenen van het Rijk om taalachterstand bij jonge kinderen op te lossen. Dit jaar krijgt Almere één miljoen euro van het Rijk. Volgend jaar, in 2014 en 2015 gaat het om een bedrag van anderhalf miljoen euro per jaar.

Wethouder René Peeters van onderwijs heeft maandag samen met collega-wethouders van 36 andere gemeenten afspraken gemaakt met minister Van Bijsterveldt over het bestrijden van taalachterstanden bij jonge kinderen. In 2012 trekt het kabinet hiervoor 70 miljoen euro uit. Vanaf 2013 loopt dat bedrag op tot 95 miljoen euro per jaar.

Het geld van het rijk past in de aanpak die Almere eerder al inzette. Samen met het onderwijs, de kinderopvang, het welzijnswerk en de jeugdgezondheidszorg zet de gemeente zich de komende jaren in om achterstanden in een vroeg stadium aan te pakken, bijvoorbeeld door extra te investeren in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en in de kwaliteit van leid(st)ers. In de periode van 2012 tot en met 2015 is hier extra geld beschikbaar voor.

 

Een taalachterstand kan het beste zo vroeg mogelijk worden aangepakt. ,,Het steuntje in de rug dat deze kinderen nodig hebben, moeten we juist geven in de peuterleeftijd’’, benadrukte wethouder Peeters gisteren. Kinderen leren op die leeftijd basisvaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Nu krijgen naar schatting 550 peuters voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar