Motivatie en Achtergrond

De Primrose School

Het idee is ontstaan door informatie over de Primrose School in Puducherry in India. Kinderen op die school (toelating vanaf 2,5 jaar):

– leren spelenderwijs

– voor deze kinderen is leren een feest

– zo blij dat ze elke dag heel graag naar school gaan

– onderling erg behulpzaam

– niet geïnteresseerd om elkaar te pesten

– worden niet getoetst, er zijn geen examens

– krijgen geen huiswerk

– elk kind heeft en houdt zijn eigen tempo

– geen kind kan blijven zitten

Bijvoorbeeld om de groei/vrijheid van de kinderen aan te geven: schilderijtjes van 7-jarige kinderen van de Primrose School zijn vergelijkbaar met die van een 11 jarig Europees kind.

 

Glenn Doman uitleg

Vervolgens zijn wij ons gaan verdiepen in de lesmethodes van Glenn Doman. Zie www.IAHP.org en zagen hierin een oplossing voor de toenemende taalachterstand bij jonge kinderen, voor de disharmonie ontstaan op scholen en thuis, voor alle problemen met kinderen eigenlijk.

Door vroegtijdig – vanaf ongeveer 8 maanden – te beginnen met de Glenn Doman methode, worden de hersenen op een juiste manier gestimuleerd. Die ‘juiste manier’ is gebaseerd op het feit dat een kind zich het beste ontwikkelt tussen de ong. 8 maanden tot 6 jaar. Op het zesde levensjaar zijn de hersenfuncties optimaal ontwikkeld. De rol van de ouders – vooral van de moeder- is hierin van vitaal belang. De extra tijd die je als ouder in die vroege ontwikkeling van je kindje wil stoppen, kunnen wij als nanny deels voor je opvangen.

Door in te spelen op alle problemen van de maatschappij zoals tijdgebrek, noodzaak tot werk waardoor je (te) weinig tijd hebt, gebrek aan goede (voorschoolse) begeleiding,

Wat Glenn Doman zegt in een van de filmpjes: hoe logisch is het dat het verveeld is na 90 seconden met een speeltje in handen te hebben. Want, er valt niets meer aan te leren: je hebt in de eerste 60 seconden er aan geroken, geproefd, aangeraakt, gezien en na 90 seconden is alle ontdekking voorbij.

Het is heel belangrijk om een kind te laten bewegen, en vooral niet in een stoeltje vast te zetten.

 

Eigen ervaring van onze nanny Chafia bij de kinderopvang in Almere

In de afgelopen 8 jaar heb ik gewerkt met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Wat mij in deze periode is opgevallen is dat heel veel kinderen (vanaf 6 jaar), 7 van de 10 kinderen niet hun eigen naam konden lezen/schrijven. Zevenjarige kinderen die pas konden lezen op een niveau van een vijfjarig kind. Het werd mij duidelijk dat deze kinderen veel hulp kunnen gebruiken. Helaas werd dit niet op school opgevangen, maar ook niet bij de buitenschoolse opvang. Het resultaat was dat al deze kinderen moesten blijven zitten. Het ging mij aan het hart waar je deze kinderen al op zo’n vroege leeftijd mee opzadelt: je krijgt zo jong al een stempel van dat je niet goed genoeg bent, je schaadt het vertrouwen van het kind, maakt het minder blij, en de meeste kinderen snappen niet waarom hun vriendjes wel naar de volgende klas kunnen.

Bij wijze van voorbeeld, noem ik het meisje Puk (verzonnen naam) van 7 jaar: zij durfde niet uit een boekje voor te lezen omdat ze door haar vriendjes zou worden uitgelachen (omdat ze het niet nog niet zo goed kon).

Ik heb willen proberen bij de kinderopvang of wij kinderen zouden kunnen helpen die achterstand in te lopen, maar dat mocht niet vanwege regulering (beleid in de kinderopvang).

 

Eigen ervaring  bij Boudewijn (4 jr) en Vincent (7 jr)

Met beide kinderen zijn we ongeveer een jaar geleden begonnen met het nanny leert je lezen set: door de flashcards, filmpjes, woorden ineens zien.

Inmiddels zijn we door alle 5 delen heen van de eerste set. Wat het meest opvalt is:

– voor beiden geldt dat het een manier is van spelenderwijs leren: ze vinden alles leuk. Ze kunnen zelf kiezen wat ze willen doen: bijvoorbeeld woordkaarten, filmpjes, rekenen. Het houdt ze bij de les.

– ze hebben heel goed geleerd om geconcentreerd te zijn: alle prikkels om ze heen zijn weg gevallen; deels komt het natuurlijk ook door de interesse, het graag willen leren

– Vincent die nog 6 jaar was toen we begonnen, kon nog nauwelijks hele woorden ineens  lezen, hij probeerde een woord per letter op te bouwen. Nu leest hij hele woorden ineens in een snel tempo.

– Wat erg mooi is om te zien, is dat Boudewijn heel goed meelift op de ontwikkeling van zijn oudere broer Vincent. Bijvoorbeeld, we doen encyclopedische kennis door een dier te noemen en vragen aan de jongens alles wat er met dat dier te maken heeft. Dan zijn ze beiden apetrots om te vertellen wat ze allemaal al weten.

– Vincent leest nu zelf de schuivende woordkaarten, maar leest nu ook alle boekjes voor aan Boudewijn (en vindt het erg leuk 🙂 De moeilijke woorden zijn ook geen probleem meer voor hem.

– We zijn met beiden nu ook bezig met stippen tellen, een methode om te leren rekenen en ze vinden het heel erg leuk. Dit zal zeker helpen om later op de middelbare school Wiskunde leuk te vinden 🙂

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar